Eerste opdracht PHP

Dit is de eerste HELLO WORLD opdracht voor het semester Programeren Basis

Hier komt de tekst:

Hello World